KAMPÜS EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM PROGRAMI

İLKOKUL HAKKINDA

Kampüs Koleji İlkokulunda;

Yenimahalle'de Özel İlkokul denilince ilk akla Kampüs Koleji gelir. İköğretim, toplumun temel kültürünü geliştirir. Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların asıl çözüm yeri ilköğretim tabanıdır. Kampüs Koleji İlköğretim eğitim programı, çocuğu yetişkin yaşamına ve bir üst öğrenime hazırlayacak şekilde düzenlemiştir.

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Kampüs Yenimahalle'de Özel İlkokul, M.E.B ilkokul Eğitim Programında düzenlenen ilke ve amaçlara uygun olarak belirlemiş kazanımlar esas alınarak “YAPILANDIRICI EĞİTİM MODELİ” ve “PROJE TABANLI ÖĞRETİM MODELİ” uygulanır. Uzmanlık alanımız olan sınav ve başarı odaklı eğitimin yanı sıra eğitim programımız sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler, sportif aktiviteler ve yabancı dil eğitimi ile birleştirilir. Bu programlar ve çalışmalar, öğrencilerimizin okul dışında ayrıca bir özel derse veya bir aktiviteye gitmesine ihtiyaç bırakmaz.

ORTAOKUL HAKKINDA

Kampüs Koleji Ortaokulda;

Yenimahalle'de Özel Ortaokul denilince akla gelen Kampüs ortaokullarında öğrencilerin fiziksel, duygusal, ahlaki, sosyal, zihinsel yönden gelişimi, yeni bir yaşama hazırlanma, meslek seçimi, değerlerine bağlı bir kişilik oluşturması sağlanır. Kampüs Ortaokulu’nda öğrencilerimiz 4 yıl boyunca kendilerini tanıyarak, ilgi ve yetenekleri ile çevresindeki fırsatları yakalayarak hedeflerine ulaşırlar. Öğrenme güdülerini geliştirerek daha fazla öğrenme isteği ile donanırlar. Öğrencilerin daha fazla katılımını teşvik ederek problem çözme ve karar alma süreçlerine dahil olmaları amaçlanır.

 

Yenimahalle'de Özel Ortaokul 'da Bir üst eğitim kurumu olan liseye hazır olmaları ve kendileri için arzulanan eğitsel ve mesleki hedeflere yönelmeleri sağlanır. Kampüs Ortaokulu’nda öğrencilerin ve öğretmenlerin bir aile duygusu ile beraber çalışma ortamı sunulur. Ailelerin çocuğa daha fazla ilgi göstermesi ve okuldaki faaliyetlere aktif katılımı sağlanır.

YENİMAHALLE ÖZEL FEN ve ANADOLU LİSESİ TYT/ AYT HAKKINDA

Kampüs Koleji Lisesi;

Kampüs Koleji Lisesi denilince akla gelen Kampus Kolejinde Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup, her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilerek disiplinler arası çalışılmaktadır. Ders konularımız MEB müfredatı ile beraber öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilmektedir. Eğitim programımızın temelinde etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sistem ve Değerler Eğitimi (İnsanlık Sanatı) yer almaktadır.

Yenimahalle Özel Fen Lisesi ve Kampüs Anadolu öğrencileri birbirinden ilginç deneylerle bilim ve teknolojiyi erken yaşta tanır ve hayatın içine katar. Her bir çocuğumuzun ilgi ve yetenekleri, dünya standartlarına uygun ölçme değerlendirme metotlarıyla keşfedilip geliştirilir.

Ayrıca lise bünyesine özel olarak hazırlanmış farklı atölyelerde öğrencilerimizin el becerileri geliştirilerek, hayal güçlerinin sınırları zorlanarak hem eğlenip hem de öğrenmeleri sağlanır.

FEN VEANADOLU LİSESİ TYT/AYT PROGRAMIMIZ

Yenimahalle Özel Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin ilgi, yetenek, beceri ve akademik başarısı baz alınarak donanımlı ve yoğun bir TYT-AYT Hazırlık Programı uygulanır. Kampüs Koleji olarak amacımız; öğrencilerin yeteneğini, ilgisini, kişilik özelliklerini keşfetmek, meslekleri tanımalarını sağlamak, akademik eğitim programı ile eğitmek ve doğru kariyer hedefine ulaştırarak mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

TYT ve AYT grupları bireye özgü bir eğitim modeli ile sınava hazırlanır ve her süreçleri sınav danışman öğretmenleri ve rehberlik servisi tarafından takip edilir.

KAMPÜS KURS HAKKINDA;
 

Kampüs Koleji'nde Üniversitye Hazırlık,başaısı kanıtlanmış,deneyimle ve titizlikle örülmüş özel bir program ile yürütülür. Sistmin özelliği,birkaç öğrenciye Türkiye derecs, yaptırmak veya en az sayıda öğrnci ile başarıya ulaşmak değil ; tüm öğrencilerin kendi kapasitelerinin en üst sviysine ulaşmasını sağlamaktır.

Bireysel takip ve yönlendirme,sistmin esasıdır. 9 - 10 -11. Sınıflarda Üniversitye hazırlık denemelerini, ölçme dğerlendirme ve biebir etüt çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Bu akademik yapı, 12.sınıfa gelindiğinde ek çalışmalar ile bir daha geliştirilir.

12.sınıfın çalışmalar yaklaşık bir ay süren yaz kursları ile başlamaktadır. Tüm öğrencilerin katılması zorunlu olan yaz kursunda MF,TM ve TS gruplarına göre özel bir progam uygulanmaktadır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Kampüs Koleji'nde Üniversitye Hazırlık,başaısı kanıtlanmış,deneyimle ve titizlikle örülmüş özel bir program ile yürütülür. Sistmin özelliği,birkaç öğrenciye Türkiye derecs, yaptırmak veya en az sayıda öğrnci ile başarıya ulaşmak değil ; tüm öğrencilerin kendi kapasitelerinin en üst sviysine ulaşmasını sağlamaktır.

Özel Kampüs Koleji'nde 9.Sınıftan İtibaren rehberlik birimi tarafından yürütülen etkinlikler ile öğrencilerimizin kendi hedeflerini belirlemeleri sağlanır.

YAZ HAFTA SONU KURSLARI

Bireysel takip ve yönlendirme,sistmin esasıdır. 9 - 10 -11. Sınıflarda Üniversitye hazırlık denemelerini, ölçme dğerlendirme ve biebir etüt çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Bu akademik yapı, 12.sınıfa gelindiğinde ek çalışmalar ile bir daha geliştirilir.

12.sınıfın çalışmalar yaklaşık bir ay süren yaz kursları ile başlamaktadır. Tüm öğrencilerin katılması zorunlu olan yaz kursunda MF,TM ve TS gruplarına göre özel bir progam uygulanmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam