KAMPÜS EĞİTİM KURUMLARI KAMPÜS AİLESİNİN SAĞLAYACAĞI DESTEKLER

TANIŞMA SÜRECİNDEN AÇILIŞ SÜRECİNE KADAR HER ALANDA UZMAN GÖRÜŞ DESTEĞİ

YENİ BİR EĞİTİM KURUMU AÇMA ÖN AŞAMASI ve RESMİ İŞLEMLER

Kampüs Eğitim Kurumları markasıyla ilinde, ilçesinde ya da bölgesinde bir eğitim kurumu açmak isteyen kişi/(ler), yatırımcı/kurucu(lar) ya da eğitim girişimcisi kurumumuza franchise ön başvurusunu yaptıktan sonra, taraflar birbirlerini daha yakından tanımak, yapılacak iş ya da işler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, eğitim misyon ve vizyonlarından bahsetmek, izlenecek yol haritasını çıkarmak ve anlaşma şartnamesini karşılıklı oluşturmak amacıyla buluşulur.

Taraflar karşılıklı anlaşma şartnamesini oluşturduktan sonra kişi/(ler), yatırımcı/kurucu(lar) ya da eğitim girişimcisi Kampüs Eğitim Kurumları Franchise Şube Geliştirme Birimi tarafından oluşturulan ‘’Okul Açma Esasları’’sözleşmesi maddelerince gerekli hususları içeren bina/binalar için seçilen konsepte uygun olarak ve MEB Özel Okul Açılışı Mevzuatı gözetilerek tarafımızca ya da yatırımcı tarafından gösterilen uygun lokasyon bölgeleri aranır-incelenir-araştırılır ve fizibilite çalışmaları başlatılır.

Uygun lokasyon ve bina aşaması karşılıklı olarak karara varıldıktan sonra seçilen konsepte uygun olması koşuluyla ‘’Okul Binası Gereklilikleri’’ sözleşmesi içerisinde gerekli olan tüm idari-fiziki-çevre koşulların sağlanması amacıyla süreç içerisinde ihtiyaç duyulan tüm destek ve yönlendirmeler kurumumuz tarafından sağlanır.

Kampüs Eğitim Kurumları, süreç içerisindeki kurum açma, başvuru ve bağlı kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gibi tüm resmi işlemlerde yönlendirme, takip ve uzman görüş desteği sağlanır.


İŞİNİ BİLEN İDARİ VE EĞİTİM KADROSUNDAN BAŞARIYA

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALIM SÜRECİ

Kampüs Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları birimi kendi şubeleri ve franchise şubeleri için kadro oluşturma sürecinde bilgi birikimi ve tecrübesiyle alanında uzmanlaşmış, kurum için en uygun çalışma arkadaşlarını bulmada ve oluşturmada, kurumun ihtiyaç duyduğu kadronun belirlenmesi, işe alım süreçlerinin takip edilmesi ve sözleşmelerin yapılmasında destek sağlar.

İnsan Kaynakları Birimi, ihtiyaç duyulan branş ve dallarda işe alım yapmak için dijital ortamda kolaylıkla özgeçmiş oluşturulabilen ve herkes tarafından bilinen, sıklıkla kullanılan kariyer sitelerine ilanlar açar ve gelen ilanlar ayrı ayrı incelenerek İnsan Kaynakları havuzunda toplanır. Kurumumuza yapılan öğretmen ve idari kadro müracaatları İnsan kaynakları birimince Yapılacak görüşme ve mülakatlarla Kampüs Eğitim Kurumlarının vizyonuna ve misyonuna en uygun, iletişim becerisi ve etkileşimi yüksek, öğretmenlik mesleğinin esaslarını ve gerekliliklerini bilen, alanında bilgi birikimi ve tecrübesiyle fark yaratan, referansları olumlu olan öğretmen ve idaricilerle hazırlanan sözleşmeler imzalanarak karara bağlanır.


OLUŞTURULAN SAĞLAM İÇERİKLERLE EĞİTİMDE KALİTE STANDARTI

AKADEMİK İÇERİK VE ORTAK MÜFREDAT TAKİBİ

Kampüs Eğitim Kurumları, 20 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi ile oluşturduğu eğitim vizyon ve misyonu, takip edilen içerik ve programlar, ve kendi bünyesinde oluşturduğu Kampüs Yayınları ile tüm birimlerde zengin akademik içerik ve yayın desteği sağlar.

Şubelerin izleyeceği ortak müfredat Kampüs Eğitim Kurumları genel merkezi tarafından oluşturularak, tüm sınıf ve birimlerde müfredatta birlik sağlanır.

Oluşturulan yayınlar, içerikler ve ödevler hafta hafta düzenlenip, deneme sınavlarının takvimleri belirlenir. Belirlenen akademik içerikler tüm şubeler tarafından kullanılır.

Yayınların, içeriklerin, müfredatın geliştirilmesi, güncel olay ve durumların takip edilerek yeni içerik/ler oluşturma süreci Kampüs Yayınları tarafından sürekli takip edilir.


İLKOKULDAN LİSEYE TÜM SINIF VE BİRİMLERDE ZENGİN KAYNAK YAYIN  DESTEĞİ

KAYNAK YAYIN

Kampüs Yayınları her sınıf ve birim bazında, her branş için ayrı hazırlanan ve ortak müfredata uygun olarak hazırlanan kaynak yayınlar; konu anlatım kitapları, soru bankaları, yaprak testler, Türkiye Geneli yapılacak deneme sınavları,  ÖGS’ler ( Öğrenmeden Geçmeyelim Sınavları)  öğretmen ihtiyaç ve isteğine göre kullanılır.

Konu anlatım kitapları, Soru Bankaları zorunlu olarak tüm birimler ve sınıflar tarafından kullanılan yayınlar öğrencilere şube tarafından dönem başında verilir.

Ünite sonralarında ve konu bitimlerinde  kullanılan ÖGS’ ler ve yaprak testler, öğretmen ve ilgili idari birim  tarafından oluşturulan haftalık  takvim eşliğinde sürekli olarak öğrencilere uygulanarak öğrenmede kalıcılık sağlanır.

Türkiye Geneli olarak yapılan sınavlar MEB Müfredatına ve ortak müfredata  uygun olarak Kampüs Yayınları tarafından hazırlanarak şubelere gönderilir. Sınav  gruplarına her hafta deneme ya da tarama olacak şekilde takvim oluşturulan  sınavlar, ara gruplar için de tarama sınavları olarak  yıl içerisinde sürekli olarak devam eder.

Okunan taramalar ve deneme sınavları merkezi olarak Ölçme-Değerlendirme biriminde okunarak, konu, ünite, kazanım ve derece bazlı listeler ve karneler oluşturularak şubelere gönderilir. 


KALICI ÖĞRENMENİN SIRRI ‘’ÖĞRENMEDEN GEÇMEYELİM SINAVLARI’’

DÜZENLİ OLARAK VERİLEN VE KONTROL EDİLEN ÖDEV  TAKİP SİSTEMİ 

Kampüs Eğitim Kurumları tarafından oluşturulan ortak müfredata göre planlanan ve hazırlanan Ödev Takip Sistemi (ÖTS) düzenli olarak konu bitimlerinde yaprak testler ile, ünite sonlarında ÖGS’ler ile sürekli olarak öğrenci desteklenerek öğrenmede kalıcılık hedeflenir.

Böylelikle öğrencinin okulda yeteri kadar farklı şekillerde soru ve konu görmesi sağlanır. Öğretmen ev ödevi olarak sadece pekiştireç amaçlı zor olmayan, öğrencinin rahatlıkla kendisinin de yapacağı ödevleri soru bankaları ya da konu anlatım kitapları üzerinden verilir.

ÖTS ile eve verilen ödevler, sisteme işlenir, Ödev Takip Sisteminde branş, konu, kazanım bazlı ödevler sürekli olarak öğretmen ve idare birimi tarafından takip edilir. Veliye ödevle ilgili bilgilendirme mesajı gönderilir.

Aylık düzenli olarak yapılan ‘’İdari Ödev Kontrol Sistemi’’ öğrencinin hem konu anlatımlı, hem soru bankası, hem yaprak testlerde, hem de ÖGS’lerde işlenen ve gelinen konulara kadar geçmişe dönük taramalar yapar. Öğrencinin ödevlerini ne sıklıkla yaptığı ve konuda ne kadar başarılı olduğu tespit edilir, rehberlik servisi tarafından hem öğrenciye hem de veliye geri dönüş sağlanır.

BİREBİR  İLGİ VE BİREBİR TAKİP İLE ÖĞRENCİYE TAM DESTEK

ÖĞRENCİ İLE BİREBİR REHBERLİK GÖRÜŞMELERİ

Kampüs Eğitim Kurumları, ‘’Birebir İlgi – Birebir Takip’’ modeli ile rehberlik birimi olarak her zaman öğrencinin yanında bulunur. Öğrenciyi yakından takip eder, öğrencinin gelişim ve gereksinimleri dikkate alınarak en uygun programlar düzenlenir. Rehber öğretmenleri düzenli olarak öğrenci ile görüşerek sosyal, psikolojik, fizyolojik açıdan her zaman destek sağlanır.

Diğer tüm kurumlar tarafından da kabul edilen ve uygulanan ‘’Sınav Kaygısı, Akademik Benlik, Davranış Değerlendirme, Mesleki Yönelim Ölçeği gibi uygulamalarda Ölçme – Değerlendirme birimi tüm şubelere destek sağlar.


BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ ETME

SINAV SINAV, BRANŞ BRANŞ, ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Eğitimde verilen bilginin kalıcılığını görmek için zaman içerisinde çeşitli metotlar ve yöntemler gelişmiştir. Günümüz teknolojisiyle beraber de ölçme değerlendirme ayrı bir boyut kazanmış ve çağın gerekliliklerine uyarak yeni ölçme – değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir.


Kampüs Ölçme – Değerlendirme birimi, geri bildirim ve gelişim takibi için bir takvim çerçevesinde düzenli olarak yapılan tarama ya da deneme sınavları ile kurum derecelerini, şube derecelerini, il derecelerini ve yapılan tüm Türkiye geneli deneme sınavlarında genel derecelerini takip ederek öğrenciye, öğretmene, veliye başarı düzeyleri ile ilgili sürekli olarak bilgi paylaşır.


Yapılan deneme, tarama ya da branş sınavlarında konu, kazanım, doğru- yanlış sayıları gözetilerek öğrenciye karne verilir. Bu karneler sonucunda başarı düzeyi rehberlik servisi tarafından kontrol edilerek öğrencinin eksik olduğu, yapamadığı konularda etüt takviyesi ile tamamlanması sağlanır.


Yapılan tüm sınavlar K12NET sistemi üzerinden anında tüm veli, öğretmen öğrencilerle paylaşılarak tarafların hepsinin 7/24 her an gelişim takibi yapmasının kolaylığı sağlanır. Aynı zamanda Ölçme – Değerlendirme birimi her uygulama sonunda velilerle mesaj ya da mail yoluyla sonuç paylaşır.


ÜRETİLEN İÇERİK VE TASARIMLARDA MARKANIN TEK DİLİ TEK GÜCÜ

BİLİŞİM BİRİMİ VE İÇERİK ÜRETİMİ 

Kampüs Eğitim Kurumları olarak dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine bağlı olarak, kullanılan tüm sosyal mecra ortamlarına üretilecek içerik , paylaşım ve uygulamalar bilişim birimi tarafından kurum, şube, il ya da ilçe bazlı olarak özenle hazırlanır. Birim, markanın  tek dili olarak her web sitesi ve sosyal mecra ortamları için sürekli olarak yeni içerikler üretir geliştirir ve tüm şubelere de bu konuda destek sağlar.


OKULUNUZUN İHTİYACI OLAN HER KONU İÇİN TAM DESTEK 

YATIRIMCININ TÜM İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK OKUL  YÖNETİM  -  İŞLETİM SİSTEMİ

Kampüs Eğitim Kurumları Franchise Şube Geliştirme Birimi, okul açılma, okul açılış döneminde kolaylık sağlanan tüm konularda olduğu gibi okul hizmetteyken de aynı desteği sunmaya devam eder. Okul için gerekli olan ana malzemeler ve sarf malzemeler için de her konuda gerekli yerlere yönlendirir – araştırır.

Okul açılmadan önceki süreçte,  idari – akademik ofis malzemeleri, sınıf malzemeleri, ders araç – gereçleri, konferans salonu, spor salonu, cimnastik salonu, laboratuvar , yemekhane araç – gereçleri, teknolojik donanımlar ve altyapı hizmetleri, kıyafet, catering, SMS, promosyon  gibi başlıklarda  anlaşılan  kurum / kuruluş ya da firmalara yönlendirilerek yatırımcının iş yükünün azalması ve zaman tasarrufunun verimli bir şekilde kullanılması için gerekli olan tüm destek sağlanır.


 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam