KAMPÜS EĞİTİM KURUMLARI MEB OKUL AÇMA MEVZUATI

OKUL AÇILIŞLARINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Okulların kullanım hakkının tamamı okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olan binalarda açılması esastır.
2. Bu okulların bina kontenjanları; bahçeye, merdiven uzunluğuna, laboratuvar büyüklüğüne, derslik büyüklüğüne, tuvalet sayısı, tavan yüksekliği, merdiven uzunluğu gibi çeşitli kriterlerle birlikte tespit edilmektedir.
3. Koridor genişlikleri, koridorlara açılan derslik kapılarına göre değişiklik göstermekte olup minimum 150 cm’dir.
4. Okul bahçesi binanın zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 genişlikte olmalıdır.
5. Okul projelerinde, sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane ortak kullanılabilmektedir.
6. Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanlarının büyüklük ölçüleri standartlar ölçüsünde olmalı ve pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekmektedir. Yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda laboratuvar, uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.
7. Okullarda güvenlik kamera sistemi bulundurulması zorunludur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.
8. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 9’ncu Maddesi uyarınca perakende veya açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.


OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

1. Müdür odası- (en az 10 m²)
2. Müdür Yardımcısı Odası ( en az10 m²) (İ.B)
3. Öğretmenler odası - 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4. (Uyku Odası, her öğrenci için hava hacmi 10 m3, (i.B)
5. Okul Öncesi Eğitim Dersliği (en az 15 m²) En fazla 20 kontenjan verilebilir.
6.
a) Oyun Bahçesi, Bahçe oyunlarına uygun oyun bahçesi bulunur. Oyun bahçesi, kısa kenarı en az 4 metre olan ve 40 m2’den az olmamak üzere her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.
b) 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
7. Kitap ve oyuncak için Kütüphane: En az 20 m2
8. Çok amaçlı salonu (en az 80 m² ) (i.B)
9. Mutfak (İ.B)
10. Yemek Odası
11. Veli görüşme/Bekleme alanı/ Odası (i.B)
12. Drama odası: En az 30 m2 olmalıdır. (i.B)
13. Müzik ve Görsel Sanatlar Dersliği En az 30 m2 olmalıdır.
14. Güvenlik kamera sistemi.
15. Tuvalet ve lavabolar.


İLKOKULDA BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER

1. Müdür odası- (en az 10 m²)
2. Müdür Yardımcısı Odası (en az10 m²) (İ.B)
3. Öğretmenler odası - 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4. Öğrenci İşleri Bürosu
5. Arşiv ve dosya odası
6. Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Servisi odası- (en az 10 m²)
7. Derslikler (en az 20 m² olmalı) (en az dört derslik olmalı) (En fazla 24 kontenjan)
8. Kapalı beden eğitimi salonu - (en az 80 m²) (Ortak)
9. Çok amaçlı salonu (en az 80 m² ) (i.B) 28 Fen Bilgisi Laboratuvarı. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir.
10. Kütüphane 30 m² (En fazla 2 bölümden oluşmalı) (ortak kullanılabilir)
11. Teneffüshane
12. Müzik Dersliği Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. (Resim dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
13. Görsel Sanatlar Dersliği (Müzik dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
14. Oyun bahçesi Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Müstakil binalarda sadece ilkokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
15. Yemek Salonu (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte)
16. Mutfak (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
17. Zümre Odası (en az 10 m²) (i.B)
18. Kantin (en az 30 m²) (i.B)
19. Yardımcı Personel Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
20. Sağlık Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
21. Veli görüşme/Bekleme alanı/Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
22. İbadethane (Ortak kullanılabilir)
23. Güvenlik kamera sistemi.
24. Tuvalet ve lavabolar.


ORTAOKULDA BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER

1. Müdür odası - (en az 10 m²)
2. Müdür Yardımcısı Odası ( en az10 m²) (İ.B)
3. Öğretmenler odası - 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4. Büro hizmetleri odası. (İ.B)
5. Öğrenci İşleri Bürosu
6. Arşiv ve dosya odası
7. Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Servisi odası- (en az 10 m²)
8. Derslikler (en az 20 m² olmalı) (en az dört derslik olmalı)( En fazla 24 kontenjan)
9. Kapalı beden eğitimi salonu - (en az 80 m²)
10. Çok amaçlı salonu (en az 80 m²) (i.B)
11. Fen Bilgisi Laboratuvarı. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği Öğrenci başı 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. (İ.B)
12. Kütüphane en az 30 m2
13. Teneffüshane
14. Müzik Dersliği. (Görsel Sanatlar Dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
15. Görsel Sanatlar Dersliği. (Müzik dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
16. Teknoloji ve tasarım dersliği. Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
17. Oyun bahçesi Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
18. Yemek Salonu (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte)
19. Mutfak (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
20. Zümre Odası (en az 10 m²) (i.B)
21. Kantin (en az 30 m²) (i.B)
22. Yardımcı Personel Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
23. Sağlık Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
24. Veli görüşme/Bekleme alanı/ Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
25. İbadethane (Ortak kullanılabilir)
26. Güvenlik kamera sistemi.
27. Tuvalet ve lavabolar.


LİSEDE BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER 

1. Müdür odası - (en az 10 m²)
2. Müdür Yardımcısı Odası (en az10 m²) (İ.B)
3. Öğretmenler odası - 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır.8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4. Büro hizmetleri odası. (İ.B)
5. Öğrenci İşleri Bürosu
6. Arşiv ve dosya odası
7.Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Servisi odası - (en az 10 m²)
8. Derslikler (en az 20 m² olmalı) (en az dört derslik olmalı) ( En fazla 24 kontenjan)
9. Kapalı beden eğitimi salonu - (en az 80 m²)
10. Çok amaçlı salonu (en az 80 m²) (i.B)
11. Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için bitişiğinde hazırlık odası olan
en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir.
12. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği Öğrenci başı 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. (İ.B)
13. Kütüphane en az 30 m²
14. Teneffüshane
15. Müzik Dersliği. (Görsel Sanatlar Dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
16. Görsel Sanatlar Dersliği. (Müzik dersliği ile birlikte oluşturulabilir)
17. Oyun bahçesi Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
18. Yemek Salonu (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte)
19. Mutfak (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
20. Zümre Odası (en az 10 m²) (i.B)
21. Kantin (en az 30 m²) (i.B)
22. Yardımcı Personel Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
23. Sağlık Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
24. Veli görüşme/Bekleme alanı/ Odası (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte) (i.B)
25. İbadethane doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
26. Güvenlik kamera sistemi.
27. Tuvalet ve lavabolar.

KURUCU ŞİRKET VE  KURUCU TEMSİLCİSİNDEN İSTENİLEN BELGELER

1. Özel öğretim kurumu açacaklar için başvuru formu
2. Kurucuların 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile mahkum edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı.
3. Kurucu tüzel kişi özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi
4. Kurucu temsilcisinin kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun yetki belgesi
5. Kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisinin fotoğrafı
6. Vergi levhasının fotokopisi
7. Kurucu ya da kurucu temsilcisinin öğrenim belgesi


BİNAYA AİT BELGELER VE DİĞER BELGELER

1. Çevre ve Şehircilik İl müdürülükleri , üniversiteler, yapının proje müellifleri ya da yetkili proje bürolarından alınan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor
2. Sağlık Müdürlüğü yazısı ve raporu
3. İtfaiye müdürlüğü yazısı ve raporu
4. Bina ile ilgili basılı yerleşim planı ve …..
5. Kurum yönetmeliği yada başka bir resmi okula ait yönetmeliği kullanacaksa yazılı beyanı
6. Bina kurucuya ait ise tapu örneği
7. Kiralık ise tapu senedi örneği ve kira sözleşmesi
8. Bir konutun bağımsız bölümüne açılacaksa anaokul bahçe kullanımı için kat maliklerinin en az 2/3'ünden muafiyet imzası
9. Yönetici çalışma izin teklifi ve öğretime başladığında tüm personele ait tekliflerin yapılacağına dair kurucu beyanı
10. Farklı bir markanın isim hakkını kullanan kurumlardan Franchising belgesi ve marka tescil belgesi
11. Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları

Test

Form Gönderimi

Tamam